STINT investerar 1,5 miljoner kronor i nya projekt inom programmet Grants for Educational Collaboration Programmes för perioden 2021-2024. Till detta kommer det sökande lärosätets egen finansiering på minst motsvarande nivå. Efter sakkunniggranskning och bedömning har...