I skrivande stund förbereds Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo. Mötet är en uppföljning av rektorsmötet som STINT, ambassaden och Nagoya universitetet höll i Tokyo 2015. Avsikten med årets Summit i Kyoto är att få svenska och japanska rektorer och finansiärer att diskutera hur nyttiggörande och hållbarhet kan uppnås i strategiska universitetsinitiativ. Intresset har varit mycket stort och vi kommer ha över 30 deltagare från svenska och japanska lärosätesledningar och finansiärer.

Sedan föregående nyhetsbrev har vi lanserat STINTs satsning på omvärldsbevakning och analys inom högre utbildning och forskning i Kina. Med Kinas växande betydelse, inte minst inom akademiska samarbeten, har det blivit allt viktigare att förstå forskning och högre utbildning i Kina. STINTs samfinansierade program med kinesiska NSFC har blivit det största programmet för forskningssamarbete mellan Sverige och Kina, där vi idag finansierar 75 pågående projekt. I linje med att vara en kunskapsnod för internationalisering har vi två nya medarbetare som arbetar med Kina; Tommy Shih, docent från Lunds universitet och Erik Forsberg, assoc. prof. från Zhejiang universitetet. Med Erik får vi även en närvaro i Kina med ett STINT-kontor på generalkonsulatet i Shanghai. Målet med satsningen är att bidra till att stärka svenska lärosätens strategier, aktiviteter och nätverk avseende Kina. Detta genom att bidra med kunskap och kompetens till svenska lärosäten och forskningsfinansiärer om Kinas utveckling inom högre utbildning och vetenskap.

Kopplat till vår Kina-satsning presenterade STINTs programchef, Hans Pohl, en rapport, där han har analyserat akademiska samarbeten mellan Sverige och Kina: Academic collaboration: Sweden-China.Hans har tillsammans med Cross-Border Education Research Team (C-BERT) på State University of New York (SUNY) at Albany också studerat hur forskningen utvecklas vid så kallade international branch campuses (IBCs) globalt. STINTs forskningssamarbete med C-BERT har hittills lett till ett par publikationer.

I början av sommaren var det dags att kommentera det första delbetänkandet från internationaliseringsutredningen. Betänkandet är ett bra initiativ, men det behövs ett bredare förhållningssätt till det svenska kunskapssystemet i ett internationellt perspektiv, speciellt nu när världen förändras snabbt och nya spelregler tillkommer på en alltmer global och platt spelplan.

Några av våra lärosäten som är internationella är Handels, Chalmers och KTH, som alla fick 5 stjärnor i STINTs internationaliseringsindex. I år hade jag åter igen nöjet att dela ut plakett till dem. Till nästa år är dock min förhoppning att få se fler lärosäten i toppen av STINTs internationaliseringsindex.

Slutligen är jag också mycket glad över att vi har nya medarbetare och tillsatt tjänsten som programansvarig. Karin Forslund tar sedan augusti hand om Teaching Sabbatical, Brasilien-, Chile-, och Sydafrika-programmen. Elisabet Persson är vikarierande ekonomiassistent sedan sommaren.

Andreas Göthenberg