Illustration: Hans Pohl.

Ett sätt att internationalisera lärosätet är att etablera filialer utomlands. Få svenska lärosäten har gjort det hittills, men alternativet diskuteras ofta. STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).

På övergripande nivå gäller att 93 av de 250 IBCs som the Cross-Border Education Research Team (C-BERT) listar har mer än tio publikationer. Figuren ovan visar deras kraftiga publikationstillväxt. Kina är landet med störst årlig sammanlagd publikationsvolym från IBCs och landet har också 33 IBCs, vilket är det största antalet. Men medan Kina och Förenade Arabemiraten med 32 IBCs leder tydligt i antalet IBCs, har Malaysia och Qatar ungefär lika många forskningsaktiva sådana. Sett som andel av alla publikationer från landet leder Qatar överlägset, ungefär var tredje publikation i Qatar kommer från ett IBC.

Vidare har ett branch campus nästan undantagslöst publikationer med högre citeringsgenomslag än de genomsnittliga publikationerna i värdlandet. Samtidigt har heminstitutionen i sin tur än högre citeringsgenomslag. Föga förvånande är också ett IBC mer internationellt i sin forskning än både värdlandet och hemmainstitutionen, om man studerar andelen internationella sampublikationer.