Det här nyhetsbrevet är det första i STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Vi vet att ett nyhetsbrev har efterfrågats och det är min förhoppning att vi kan förmedla nyheter som inspirerar till internationalisering och bidrar till nya nätverk och högre kvalitet inom forskning och högre utbildning.

Med anledning av att den första delen av internationaliseringsutredningen presenterades för någon vecka sedan skrev jag en debattartikel i Universitetsläraren, om att det är bra att regeringen ser över de begränsningar som finns i det svenska kunskapssystemet men att det också är viktigt att de svenska lärosätena har tillgång till omvärldsanalys för att våga ta strategiska initiativ.

Sverige behöver ett bredare förhållningssätt till det svenska kunskapssystemet i ett internationellt perspektiv, världen förändras och nya spelregler tillkommer på en alltmer global och platt spelplan.
En förutsättning för att Sverige ska kunna vara ett ledande land inom forskning och högre utbildning är att vi kan attrahera duktiga människor samt vårda och värdera kunnandet hos de som redan finns här.
Därför är det olyckligt att otidsenliga regleringar hindrar talanger från att frodas i Sverige.

I vår senaste rapport, Sveriges internationella forskningssamarbeten – hur bör de utvecklas?, har STINTs programchef, Hans Pohl, studerat tillväxten i akademiska publikationer och deras kvalitet. Dessutom har ekonomisk utveckling och investeringar i forskning och utveckling analyserats. Studien visar att flertalet av de snabbast växande länderna har relativt begränsade forskningssamarbeten med Sverige. För framtiden är det viktigt att Sveriges internationella samarbeten är med länder som inte stagnerar och att vi utvecklar akademiska samarbeten med morgondagens ledande länder.

STINTs styrelse har därför nyligen beslutat att lansera regioninriktade utlysningar framöver med avsikt att uppmuntra till akademiska samarbeten som kan vara strategiskt viktiga för det svenska kunskapssystemet i framtiden.

I nyhetsbrevet berättar vi mer om våra seminarier under våren, lansering av landrapporter, beviljade medel och aktuella utlysningar. Dessutom söker vi en ny medarbetare till den mycket intressanta tjänsten som programansvarig för några av våra internationella program.

Andreas Göthenberg