Välkommen till lanseringen av nya resultat i STINTs årliga uppföljning av internationaliseringen vid svenska lärosäten. STINT Internationalisation Index har sedan 2016 gett tydliga besked hur lärosätena utvecklar sig inom olika internationaliseringsdimensioner. Överlag har trenden varit svagt positiv men för enskilda lärosäten har det ibland varit ganska stora förändringar.

Program:

Inledning
Andreas Göthenberg, VD, STINT

STINT Internationalisation Index – metod och resultat
Hans Pohl, programchef STINT

Utdelning av plaketter till Sveriges femstjärniga lärosäten

Panelsamtal med pristagarna

STINT Internationalisation Index beskriver utvecklingen för sex nyckelaspekter inom internationaliseringen; forskning, studentmobilitet, internationella doktorander, utbildningsutbud på annat språk än svenska, samt personalens och ledningens internationella akademiska erfarenheter. Årets lansering bygger på data för 2019, dvs. före pandemins utbrott. Indexet omfattar 28 svenska lärosäten.
Välkommen! STINT

 

I STINTs personuppgiftspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.

 

Plats: Online via Microsoft Teams

Datum:
Torsdag 22 april 2021
Kl.11:00–12:00

Seminariet kommer att vara på svenska och spelas inte in.

Registrering: Vänligen registrera dig innan den 19 april.

Länk till webbinariet skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdatum.

Kontakt:
Hans Pohl
Programchef STINT

hans.pohl@stint.se
www.stint.se