STINT har använt publikationsdata för att studera internationell mobilitet bland kvinnliga och manliga forskare i Sverige samt hur mobiliteten påverkar nyckeltal relaterade till publikationer. Resultaten presenteras i en rapport, vilken också innehåller jämförelser mellan 26 länder och flera olika forskningsområden med avseende på deras genusbalans. Rapporten kan bland annat vara av intresse för policy makers, forskningsfinansiärer och forskare.

På seminariet kommer några resultat från rapporten att presenteras följt av en diskussion med representanter från forskning, lärosätesledning och mobilitetsfinansiering.

Program:

Välkommen
Andreas Göthenberg, VD, STINT

Researchers in Sweden: Mobility and gender (Forskare i Sverige: Mobilitet och genus)
Hans Pohl, programchef och rapportförfattare, STINT

Kommentarer till rapporten och några ord om initiativ på temat jämställdhet mellan könen:
Fredrik Bondestam, ledare för det Nationella sekretariatet för genusforskning på Göteborgs universitet
Sigbritt Karlsson, rektor, KTH
Helena Lindholm, vice ordförande, STINT

Frågor och svar

 

Webinariet hålls på engelska med Microsoft Teams. Det spelas inte in.

Registrering stänger den 15 december. En länk skickas till anmälda per e-post före seminariet.

Vi ser framemot en intressant diskussion.

Välkommen!
STINT

I STINTs personuppgiftspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.

 

Rapport Mobility and gender

Plats: Online via
Microsoft Teams

Datum: 17 december 2020
Kl. 13.00–14.00

Seminariet hålls på engelska.
Det spelas inte in.

Registrering: Vänligen registrera dig innan den 15 december.

En länk skickas till anmälda per e-post före seminariet.

Kontakt:
info@stint.se
www.stint.se