STINT investerar 1,5 miljoner kronor i två nya projekt inom programmet Grants for Double Degree Programmes för perioden 2020-2023. Till detta tillkommer de sökande lärosätenas egen finansiering på minst motsvarande nivå.

Efter sakkunniggranskning och bedömning har följande projekt valts ut för finansiering: 

Sökande Samarbetspart
Fakultet/Institution Lärosäte Lärosäte Land
Fysik och Astronomi UU Chinese Academy of Sciences Kina
Handelshögskolan GU University of Cape Town Sydafrika

Läs mer om programmet Grants for Double Degree Programmes.