STINT investerar 1,8 miljoner kronor i nya projekt inom programmet Grants for Double Degree Programmes för perioden 2018-2021. Till detta kommer det sökande lärosätets egen finansiering på minst motsvarande nivå. Efter sakkunniggranskning och bedömning har följande...