I Kanada finns det tydliga indikationer på att man arbetar på att förstärka forsknings- och innovationssystemet, med ökade investeringar inom både grundforskning och tillämpad forskning. Ett uttalat mål är diversifiering, där Kanada letar efter nya internationella forskningssamarbeten.

Syftet med denna rapport är att stimulera ett intresse för internationellt samarbete baserat på de styrkor och utmaningar som kanadensiska forskningsfinansieringsaktörer har identifierat och arbetar med, där flera av de prioriterade forskningsområdena påminner om svenska styrkeområden.

Fokus är att ge potentiella framtida samarbetspartners ökad kännedom om det kanadensiska systemet. Viktiga federala aktörer introduceras, liksom några av de mest inflytelserika aktörerna i fyra stora provinser. Det kanadensiska forsknings- och innovationssystemet presenteras, liksom de senaste trenderna.

Rapporten presenteras i ett webbseminarium den 24 juni kl 16.00.

För mer information, vänligen kontakta

Niklas Z Kviselius
STINTs representant i Nordamerika och rapportförfattare
niklas.kviselius@stint.se
+1 415 800 3376

 

Public Research and Innovation Funding Actors in Canada