I och med att svenska lärosäten idag arbetar med en större portfölj av samarbeten i ett större antal länder har STINT startat ett initiativ kring ansvarsfull internationalisering. Tillsammans med Lunds universitet, KI och KTH har STINT tagit fram ett dokument om ansvarsfull internationalisering. Arbetet har skett mot bakgrund av en allt mer intensiv diskussion kring strategier, värderingar och etiska överväganden i internationellt samarbete i förhållande till lärosäten i andra länder.

Webbseminariet kommer inledas med en presentation av STINTs arbete med ansvarsfull internationalisering och av dokumentet. Detta följs av en paneldiskussion om hur svenska lärosäten bör arbeta strategiskt och ansvarsfullt med internationalisering.

Program:

 

13.00 – 13.10 Introduktion (Andreas Göthenberg, STINT)
13.10 – 13.35 Presentation om ansvarsfull internationalisering (Tommy Shih, STINT)
13.35 – 13.55 Frågestund (Tommy Shih, STINT, Albin Gaunt, KI, Stefan Östund, KTH)
14.00 – 14.40 Paneldiskussion (Agneta Bladh, VR, Anders Gustafsson, KI, Sylvia Schwaag Serger, LU, Eva Åkesson, UU, Stefan Östlund, KTH)
14.40 – 14.50 Sammanfattning

Välkommen!

 

Plats: Online
via Zoom

Datum: 25 juni, 2020
13.00 till 14.50

Webbseminariet kommer att vara på svenska och spelas inte in.

RegistreringRegistrering sker via denna länk »

Kontakt:
Tommy Shih
Policyanalytiker, STINT
tommy.shih@stint.se

info@stint.se
www.stint.se