Under våren 2020 genomför STINT en utvärdering av programmet Grants for Double Degree Programmes. Utvärderingen vänder sig till de som sökt och/eller fått stöd för utveckling av double degree utbildningar inom programmet, samt till personer i ledningsfunktion med ansvar för högre utbildning vid svenska lärosäten.

”När de första projekten nu passerat den uppstartsfas som stöds av STINT är det ett bra tillfälle att titta på hur programmet fungerat hittills.” konstaterar Mattias Löwhagen, senior programansvarig vid STINT. ”Double degrees är ett utmärkt sätt att internationalisera svensk högre utbildning, som uppskattas av både studenter och arbetsgivare. Men det finns utmaningar med att starta double degrees i Sverige och vi lyssnar gärna till erfarenheter som hjälper oss utveckla programmet för att bättre stödja lärosätena i detta arbete.” fortsätter Mattias.

Utvärderingen av Grants for Double Degree Programmes omfattar såväl enkäter som intervjuer. Resultatet kommer att publiceras på STINTs webbplats under hösten. STINT har hittills beviljat 11 miljoner kronor till 16 projekt inom programmet.

Årets utlysning av Grants for Double Degree Programmes är öppen för ansökningar, med deadline den 6 mars kl. 15:00.

Läs mer om programmet Grants for Double Degree Programmes