För 25 år sedan bildades STINT, KK-stiftelsen, Mistra, Stiftelsen för strategisk forskning och ÖstersjöstiftelsenRiksbankens Jubileumsfond fick samtidigt ett kapitaltillskott. Stiftelserna har bidragit till svensk forskning i världsklass, innovationer och tillväxt.

I samband med vårt jubileumsfirande har Klas Eklund skrivit en jubileumsfolder ”Stiftelserna ett kvartssekel – En hisnande resa från löntagarfonder till forskningspengar”, som beskriver vår gemensamma historia.

Se webbsändningen i efterhand (nedan).

 

 

Program:

  • Inledning och välkommen. Patrik Hadenius och Anna Wetterbom
  • Stiftelsernas roll i en föränderlig omvärld. Philomena Gibbons, biträdande direktör, Wellcome Trust [startar ca 19:20 in i webbsändningen]
  • Från löntagarfonder till forskningsstiftelser – en hisnande historia. Klas Eklund, senior economist, Mannheimer Swartling, och f.d styrelseledamot i Mistra [ca 57:30]
  • Vilket mandat har egentligen stiftelserna? Katarina Olsson, stiftelseexpert, professor i juridik vid Lunds universitet [ca 01:32:05]
  • Vad kan vi förvänta oss av stiftelserna framöver? VD-panel med Andreas Göthenberg (STINT), Lars Haikola (Östersjöstiftelsen),  Marika Hedin (RJ), Lars Hultman (SSF), Åke Iverfeldt (Mistra) och Eva Schelin (KK-stiftelsen) [ca 02:03:00]

 

Filmen nedan visar några exempel på projekt som de olika stiftelserna finansierat.