STINT utökar portföljen av program inriktade på utveckling av högre utbildning genom inhämtande av konkreta erfarenheter från undervisning utomlands. Grants for Teaching Sabbaticals vänder sig disputerade forskare och lärare som vill bidra till utvecklad undervisning på sitt lärosäte. Utlysningen stänger den 19 mars 2019.

Grants for Teaching Sabbaticals är snarlikt STINTs äldsta pågående program vid namn Teaching Sabbatical. Syfte och metod är i princip samma. Några skillnader finns dock. I tabellen nedan ges exempel på skillnader.

 

Programmens namn Grants for Teaching Sabbaticals Teaching Sabbatical
Vistelsens tidpunkt 2 – 5 månader Höstterminen
Värdlärosäte Valfritt utanför EU/EFTA STINTs partnerlärosäten
Ansökningsmetod Söks av individen (stöd av dekan eller motsvarande krävs) Nominering av rektor
Ersättningsform Bidrag Stipendium

 

Det nya programmet avser komplettera och ge synergier med Teaching Sabbatical. Det är inte tänkt att ersätta Teaching Sabbatical, som öppnar nästa utlysning i maj 2019.

Läs mer om Grants for Teaching Sabbaticals