Grants for Teaching Sabbaticals, STINTs nyaste program, fick flera intressanta och välplanerade ansökningar. 2019 års omgång har nu avslutats och 10 projekt har beviljats medel om sammanlagt 2 260 000 kronor. Under 2019/2020 kommer följande universitetslärare att...