STINT utökar portföljen av program inriktade på utveckling av högre utbildning genom inhämtande av konkreta erfarenheter från undervisning utomlands. Grants for Teaching Sabbaticals vänder sig disputerade forskare och lärare som vill bidra till utvecklad undervisning...