2021 års omgång av Grants for Teaching Sabbaticals har nu avslutats och 5 projekt har beviljats medel om sammanlagt 1 478 000 kronor. Under 2021/2022 kommer följande pedagoger att delta i undervisning vid ett lärosäte utomlands i 2–5 månader:   Namn Svenskt...