2020 års omgång av Grants for Teaching Sabbaticals har nu avslutats och 8 projekt har beviljats medel om sammanlagt 1 116 000 kronor. Under 2020/2021 kommer följande pedagoger att delta i undervisning vid ett lärosäte utomlands i 2–5 månader:   Namn Svenskt...