STINT har sedan 2016 årligen presenterat STINT Internationalisation Index som avser återspegla graden av internationalisering på lärosätena i Sverige. Vid mötet släpps resultaten för 2018 och rektorerna för de mest internationella lärosätena ges priser.

Ett pågående viktigt arbete som kan bidra till bättre resultat i STINT Internationalisation Index är internationaliseringsutredningen som leds av Agneta Bladh. Hon medverkar vid prisutdelningen och berättar om det fortsatta arbetet i internationaliseringsutredningen.

Program

  • Agneta Bladh, regeringens särskilda utredare för ökad internationalisering av universitet och högskolor, berättar om internationaliseringsutredningen.
  • Andreas Göthenberg, vd för STINT, redovisar resultatet för STINT Internationalisation Index 2018.
  • Prisutdelning

STINT Internationalisation Index beskriver utvecklingen för sex nyckelaspekter inom internationaliseringen av lärosätenas verksamhet. Indexet omfattar 28 svenska lärosäten och förhoppningen är att det ska stödja dem i deras internationaliseringsarbete.

Varmt välkommen!

 

MÖTE
Datum: 2018-05-23
Tid: kl. 16.00 – 16.30
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Mötet är kostnadsfritt och anmälan görs senast den 18 maj via
detta anmälningsformulär
OBS! begränsat antal platser.