STINTs expertråd presenterade sin andra rapport med titeln Rationale for International Cooperation in an Increasingly Polarised World vid STINT Forum i Stockholm den 19 mars 2024. Med utgångspunkt i sin första rapport, Foresight 2030 – Academic Internationalisation in...