Teaching Sabbatical stipendiater 2024

Teaching Sabbatical stipendiater 2024

STINT har beviljat fjorton stipendier på sammanlagt 7 600 000 kr för 2023 års utlysningsomgång av Teaching Sabbatical. Under hösten 2024 kommer följande universitetslärare att undervisa vid ett av STINTs tolv partnerlärosäten i Botswana, Hong Kong, Japan, Singapore...
STINTs internationaliseringsindex 2023 presenteras

STINTs internationaliseringsindex 2023 presenteras

Årets upplaga av STINTs uppdaterade internationaliseringsindex presenteras. Resultaten visar att effekterna av pandemin som påverkade resultaten föregående år har tydligt klingat av och över lag har lärosätenas grad av internationalisering återhämtat och förbättrat...