En ny programportfölj för 2023

En ny programportfölj för 2023

STINTs styrelse har vid styrelsemötet den 16 december 2022 beslutat att fokusera STINTs programportfölj på tre flaggskeppsprogram: Strategic Grants for Internationalisation för strategisk internationalisering på lärosätesnivå, med medel för yngre forskares...
En ny programportfölj för 2023

En ny programportfölj för 2023

​STINTs styrelse har vid styrelsemötet den 16 december 2022 beslutat att fokusera STINTs programportfölj på tre flaggskeppsprogram: Strategic Grants for Internationalisation för strategisk internationalisering på lärosätesnivå, med medel för yngre forskares...
STINT arrangerar en session på AIEAs årliga konferens

STINT arrangerar en session på AIEAs årliga konferens

Den 20 februari 2023 anordnar STINT en session på Association of International Education Administrators (AIEA) årliga konferens i Washington, DC. Sessionen har som tema “Risk Analyses for New Academic Partnerships in an Increasingly Complex World.” Presentationer ges...
Nordic-Japan Workshop on Responsible Internationalisation

Nordic-Japan Workshop on Responsible Internationalisation

STINT tillsammans med Japan Science and Technology Agency (JST) arrangerar en workshop om ansvarsfull internationalisering. Workshopen fokuserar på hur forskningsfinansiärer kan stödja forskare att utveckla ansvarsfulla praktiker i internationella samarbeten. Nordiska...
Nordic-Japan Workshop on Responsible Internationalisation

Nordic-US Workshop on Responsible Internationalisation

STINT tillsammans med amerikanska National Science Foundation (NSF) arrangerar en workshop om ansvarsfull internationalisering. Workshopen fokuserar på hur forskningsfinansiärer kan stödja forskare att utveckla ansvarsfulla praktiker i internationella samarbeten....