JSPS Postdoctoral Fellowship Program (Short-term)

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, tillsammans med Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) utlyser härmed stipendier för forskningsvistelser i Japan. JSPS Postdoctoral Fellowship Program (Short-term) är öppet för forskning inom humaniora, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

JSPS Postdoctoral Fellowship Program (Short-term) erbjuder PhD-studenter som är i slutfasen av sin utbildning, liksom nyligen examinerade doktorer, stipendier för 1-12 månaders forskningsvistelse i Japan.

Detaljerad information om programmet: Application Guidelines

Ansökningsblankett

Ansökan görs på särskild blankett, och skickas till STINT senast den 31 januari 2020 kl.17:00.

I samband med din ansökan, ange även om du söker stipendium genom Capstone Awards Programme.

Ansökan till STINT och eventuella frågor skickas till:

Agneta Granlund
+46 8 671 19 92

Vänligen ange ”Application for 2020 JSPS Postdoctoral Fellowship (Short-term)” i ämnesraden när du skickar in din ansökan.