STINT utvecklar programutbudet och lanserar nu en pilotutlysning som avser bidra till kunskapsutveckling om internationalisering. Många har praktiska erfarenheter av internationalisering och STINT vill nu underlätta att den omsätts i mer systematisk kunskapsuppbyggnad.

Utlysningen sker i två steg. Första steget är att skicka in en sida om projektidén per e-post senast den 12 maj 2022. Bland inkomna förslag bjuds ett urval in att inkomma med en fullständig ansökan i september 2022. 

Läs mer om utlysningen Grants for Internationalisation Research »