Grants for Internationalisation Research

Internationella samarbeten och andra former av internationaliserings­­aktiviteter är verktyg som kan användas i forskning och högre utbildning. Verktygen ska användas effektivt för att ge en hög positiv effekt. STINTs uppgift är att förbättra kunskapen om internationalisering. Det kan i stor utsträckning uppnås genom att finansiera internationaliserings­­projekt på olika nivåer, inte minst internationella samarbeten. Projekten genererar kunskap primärt enligt principen learning-by-doing.

I denna nya pilotutlysning vill STINT direkt bidra till kunskapsutveckling genom att finansiera forskning om olika aspekter av internationalisering av forskning och högre utbildning. Med tanke på den stora kunskapsmängd som har samlats av internationellt verksamma forskare och lärare har en systematisk ansats stora möjligheter att föra forskningsfronten framåt.

Ansökningar ska vara på engelska och görs i denna pilotomgång i ett tvåstegsförfarande.

Det första steget omfattar endast en sida som skickas in per e-post till GIR@stint.se senast den 12 maj 2022.

Efter en första granskning av ansökningarna kommer ett urval att gå vidare till steg två med en fullständig ansökan som ska inlämnas via STINTs elektroniska system senast den 29 september 2022.

Utlysningen stänger den
12 maj 2022 kl.15:00.

En fullständig beskrivning av utlysningen (på engelska)

Kontaktperson:
Mattias Löwhagen
+46 8 671 19 96