STINT investerar 1,5 miljoner kronor i nya projekt inom programmet Grants for Educational Collaboration Programmes för perioden 2021-2024. Till detta kommer det sökande lärosätets egen finansiering på minst motsvarande nivå.

Efter sakkunniggranskning och bedömning har följande projekt valts ut för finansiering:

Sökande Samarbetspart
Fakultet/Institution Lärosäte Lärosäte Land
Ekonomi & informatik Högskolan Väst University of the Western Cape Sydafrika
Teknisk fakultet Linköpings universitet Washington State University USA

 

Läs mer om programmet Grants for Educational Collaboration Programmes