STINT har den 11 december 2020 beslutat att investera i följande 3 projekt inom programmet Initiation Grants:

Sökande     Samarbetspart
Namn Lärosäte Institution Lärosäte
Karen Gustafsson Karolinska Institutet LIME University of Philippines Diliman, Filippinerna
Ingemar Kåreholt Jönköping University Gerontologi Tomsk Polytechnic University, Ryssland
Mika Henrikki Sipponen Stockholms universitet Material- & miljökemi Nanjing Forestry University, Kina

Läs mer om programmet Initiation Grants.