STINTs styrelse har beslutat att investera 4 970 000 kronor i följande tre projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation 2020:

1. “Towards Inclusive Internationalization: International understanding and intercultural competence of students and faculty” med huvudsökande Jönköping University som beviljas 1 050 000 kronor.

2. ”Global Challenges University Alliance 2030” med huvudsökande Sveriges lantbruksuniversitet och Högskolan Dalarna samt Örebro universitet som medsökande, som beviljas 2 400 000 kronor.

3. “Stockholm School of Economics (SSE) and Jönköping International Business School (JIBS) trans-African Internationalization Project: Building knowledge through networks” med huvudsökande Handelshögskolan i Stockholm och Jönköping University som medsökande, som beviljas 1 520 000 kronor.

Totalt inkom nio ansökningar.

Läs mer om programmet Strategic Grants for Internationalisation.