Den 1 februari 2020 lämnade Storbritannien EU. Enligt utträdesavtalet inträdde samtidigt en övergångsperiod mellan EU och Storbritannien. Under denna övergångsperiod kommer Storbritannien fortsatt vara en del av EU:s inre marknad och relationen med unionen kommer att fortsätta som tidigare. Övergångsperioden varar 2020 ut och kan komma att förlängas till och med 2022.
 
Länder inom EU/EFTA faller utanför STINTs fokus för programverksamheten. Under övergångsperioden kommer Storbritannien fortsatt att räknas till denna grupp. Ansökningar med brittiska lärosäten som utländska huvudpartners är därför formellt ogiltiga tills vidare. I kommande utlysningar kommer STINT att särskilt redovisa vad som gäller för samarbete med Storbritannien.