Sveriges forskningssamarbete med Pakistan växer. Vi tar också emot många studenter och intresset för Sverige som studiedestination ökar. Pakistans universitetssystem växer snabbt och utbildning värderas högt i landet.

I linje med STINTs strävan att fostra nya akademiska samarbeten med länder i snabb akademisk utveckling valdes Pakistan ut för en närmare studie. Studien omfattade besök på lärosäten och myndigheter i Pakistan, dialog med experter samt sammanställning av litteratur och andra data, exempelvis publikationer.

Rapporten visar att forskningssamarbetet har ökat snabbt i omfattning från låg nivå år 2005. En delförklaring till att samarbetet växer, utöver att Pakistans forskning växer snabbt, är de studenter och doktorander som har genomfört hela eller delar av sin utbildning i Sverige.

Möjligheterna att etablera balanserade forskningssamarbeten bedöms som goda medan det i nuläget framstår som svårt att etablera balanserat studentutbyte.

Läs rapporten Academic collaboration between Sweden and Pakistan i sin helhet.

 

För mer information, vänligen kontakta

Hans Pohl
Programchef och rapportförfattare
hans.pohl@stint.se
08-671 19 95

Andreas Göthenberg
Vd för STINT
andreas.gothenberg@stint.se
08-671 19 91