STINT har överenskommit med japanska JST (Japan Science and Technology Agency) att gemensamt stödja tillkomsten av bilaterala forskningssamarbeten. Ansökan för samarbete med Japan görs genom programmet Mobility Grants for Internationalisation, senast den 27 september 2019, kl. 15.00.

Mer information om utlysningen och finansiering av samarbeten med Japan