Grants for Teaching Sabbaticals, STINTs nyaste program, fick flera intressanta och välplanerade ansökningar. 2019 års omgång har nu avslutats och 10 projekt har beviljats medel om sammanlagt 2 260 000 kronor. Under 2019/2020 kommer följande universitetslärare att delta i undervisningen vid ett lärosäte utomlands i 2–5 månader:

 

Namn Svenskt lärosäte Värdlärosäte
Fredrik Ahlgren Linnéuniversitetet The University of British Columbia, Kanada
Birgitta Kerstis Mälardalens högskolan Te Hoe Ora, Nya Zeeland
Ulrik Kihlbom Uppsala universitet University of Sydney, Australien
Riitta Möller Karolinska Institutet DUKE-NUS Medical School, Singapore
Violeta Roso Chalmers tekniska högskola University of North Florida, USA
Setayesh Sattari Linnéuniversitetet Kennesaw State University, USA
Karin Steen Lunds universitet University of Zimbabwe, Zimbabwe
Birgitta Tomkinson Uppsala universitet University of Otago, Nya Zeeland
Erik Wetter Handelshögskolan National University of Singapore, Singapore
Ronnie Wirestam Lunds universitet Kyushu University, Japan