Svenska lärosäten har under de senaste åren haft en ökad internationaliseringsgrad. Detta har medfört större möjligheter att bedriva ny forskning, få tillgång till infrastruktur och resurser samt för forskare och studenter att lära sig mera om omvärlden.

En annan tydlig observation är den ökade betydelsen utav länder som traditionellt inte har varit forskningstunga men som är på stark frammarsch. Det främsta exemplet är Kina. Landet är idag den största kunskapsproducerande nationen i världen. Svenska lärosäten har betydande samarbeten med Kina. Dock är vissa av dessa inte helt okomplicerade.

Några försvårande omständigheter att arbeta med kinesiska aktörer är till viss del kulturella skillnader men också det vetenskapliga systemets koppling till det politiska styret. Den kinesiska staten bedriver idag en alltmer större kontroll över forskning och högre utbildning. Detta har påverkat den akademiska friheten i Kina och även ibland i internationella samarbeten.

Samtidigt som detta händer har vi i Sverige sett en ökning av forskning- och utbildnings-samarbeten med kinesiska universitet under de senaste åren. Vidare pekar statistik på att Kina övertar ledningen inom flera forskningsområden vilket medför att landet även i framtiden fortsatt kommer vara en intressant samarbetspartner för svenska forskare.

I detta seminarium som organiseras av STINT och SUHFs expertgrupp för internationalisering kommer ett antal svenska forskare att diskutera sina erfarenheter av arbete med kinesiska forskare. Seminariet avslutas med en paneldebatt kring möjligheter och utmaningar att samarbeta med kinesiska universitet.

 

Datum: 16 april, 13:00 till 15:00
Plats: STINT, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm

Registrering
Seminariet är kostnadsfritt. Registrering sker på plats från och med kl.12:45 på seminariedagen, så kom gärna 15 min innan utsatt starttid.

Sista anmälningsdag: tisdag 9 april.

Anmälan sker via detta anmälningsformulär