STINTs Kina-experter berättar om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina.

Med den ökande vikten av samarbete med Kina inom högre utbildning och forskning, satsar STINT sedan våren på närvaro och omvärldsanalys i Kina. Målet för satsningen är att stärka svenska lärosätens strategier, aktiviteter och nätverk avseende Kina. Detta genom att bidra med kunskap och kompetens till svenska lärosäten och forskningsfinansiärer om Kinas utveckling inom högre utbildning och vetenskap.

Inom initiativet kommer STINT att utveckla strategiska samarbeten genom att bygga långsiktiga och strategiska relationer med lärosäten, forskningsfinansiärer, tankesmedjor och myndigheter på både den svenska och kinesiska sidan. Dessutom kommer vi bedriva omvärldsanalys inom forskning, högre utbildning och innovation i Kina. Vi avser även arbeta med direkt stöd till svenska lärosäten på ledningsnivå.

Vår närvaro i Kina sker i nära samarbete med Sveriges Generalkonsulat i Shanghai och Ambassad i Peking, samt svenska lärosäten och forskningsfinansiärer.

I samband med frukostmötet lanseras även STINTs nya rapport
Academic Collaboration Sweden-China. 

STINT har sedan 2015 även det största programmet för forskningssamarbeten mellan Sverige och Kina. Programmet som är samfinansierat med kinesiska forskningsfinansiären National Natural Science Foundation of China (NSFC) stödjer 75 stycken treåriga forskningsprojekt mellan länderna och är STINTs största enskilda program.

 

Datum: 23 augusti, 2018
Tid: kl 08:00-10:00, frukost serveras från 07:30
Plats: STINT, Mäster Samuelsgatan 60, 9 tr. i Stockholm

Program:

Inledning och bakgrund:
Andreas Göthenberg, VD

Akademiskt samarbete med Kina:
Hans Pohl, programchef

Omvärldsbevakning på plats:
Erik Forsberg, representant i Kina

Policy och omvärldsanalys:
Tommy Shih, Kina-ansvarig

Diskussion


Mer om STINTs satsning på Kina. 

Aktuell utlysning: Joint China-Sweden Mobility.