Torsdagen den 5 juli deltar Hans Pohl, programchef för STINT, i seminariet Agenda 2030 i ett globalt perspektiv – hur kan svensk forskning bidra? som anordnas av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Sverige påstås ligga i täten för FN:s hållbarhetsmål och har sedan länge ett generöst och långsiktigt forskningsbistånd med akademisk kapacitetsutveckling, som nu får orientering mot de globala målen. Frågor som diskuteras under seminariet är bland annat: Räcker det att se om vårt eget hus? Vad finns mellan biståndet och den traditionella forskningsstrategin? Kom gärna förbi och lyssna och passa på att ställa frågor.

 

Datum: 5 juli
Tid: kl. 12.45 – 13.45
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal E35

Här kan du läsa mer om seminariet Agenda 2030 i ett globalt perspektiv – hur kan svensk forskning bidra?