Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.

Seminariet inleddes med presentationer av tre olika exempel på projekt som STINT medfinansierar eller har medfinansierat. Redovisningarna påvisade både stora skillnader i vad strategisk internationalisering kan vara och likheter i en del av utmaningarna. Därefter talade John Hudzik från Michigan State University om implementering av strategisk internationalisering i form av att både skapa en kultur och organisation som stöder arbetet.

Lunchen och övriga pauser gav möjlighet att samlas kring posterutställningen där merparten av projekten visades upp.

På eftermiddagen hölls fyra parallella sessioner:

  • Management of (joint) internationalisation projects, Johan Schnürer, Örebro University (tidigare projektledare för ett projekt inom Strategic Grants vid SLU).
  • How to make a strong proposal, John Hudzik, professor Michigan State University och granskare inom STINTs Strategic Grants.
  • How to secure the sustainability of the various initiatives taken during the STINT-funded period, Jörgen Sjöberg, Chalmers.
  • How to measure progress and success, Tobias Fridholm, SWECO.

Efter redovisningen av resultatet från de fyra sessionerna avslutades seminariet med att Agneta Bladh, regeringens särskilda utredare för ökad internationalisering av universitet och högskolor, reflekterade över strategisk internationalisering. Hon betonade lärosätenas unika roll att samarbeta med alla länder, vilket också innebär ett stort ansvar. Agneta framhöll även betydelsen av STINT för internationaliseringsarbetet i Sverige.

Seminariet lockade ett 80-tal besökare från svenska lärosäten och myndigheter såsom regeringskansliet och Universitets- och högskolerådet (UHR). STINT har haft sex utlysningar inom programmet Strategic Grants for Internationalisation och finansierat 20 projekt, samt ett inom Grants for Integration and Internationalisation.

Utlysningen är öppen nu och stänger den 10 april 2018. 

 

Presentationer (PDF)


Swedish Academic Collaboration Forum and Mirai
Petra Moser Nörgaard, Lund University

International students “in real life” at BTH
Maria Engelmark, Linköping University (previously at Blekinge University of Technology)

Inclusive internationalisation: fast track for university teachers and researchers
Karolina Catoni, University of Gothenburg

Comprehensive internationalisation
John Hudzik, Michigan State University

How to make a strong proposal
John Hudzik, Michigan State University