För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomfördes en särskild utlysning av programmet Sweden-Japan 150 Anniversary Grants i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Sedan utlysningen genomfördes har även Vetenskapsrådet (VR) beslutat att tillskjuta 1 miljon kronor till programmet.

Syftet med Sweden-Japan 150 Anniversary Grants är att underlätta uppbyggnad av samarbeten med Japan. Samarbetena ska i sin tur leda till högre kvalitet på forskning och utbildning vid lärosäten i Sverige och Japan. Specifikt gäller för Sweden-Japan 150 Anniversary Grants att möjliggöra relativt spontana projekt för att prova bärkraften i nya lovande samarbeten.

Beslut har fattats den 16 februari 2018 att STINT tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet investerar 1,7 miljoner kr i 12 olika forskningssamarbeten inom programmet under året

Följande projekt har valts ut för finansiering:

 

Sökande   Samarbetspart
Namn
Institution
Lärosäte
Namn
Lärosäte
Gábor Méhes Institutionen för teknik och naturvetenskap LiU Tomohiro Shiraki Kyushu University
Dmytro Orlov Institutionen för maskinteknologi LTH Nobuhiro Tsuji Kyoto University
Aikaterini Mitrokotsa Institutionen för data- och informationsteknik CTH Keisuke Tanaka
Tokyo Institute of Technology
Nazanin Emami Institutionen för teknikvetenskap och matematik LTU Yoshinori Sawae Kyushu University
Akira Kaneko Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi KI Kenji Hirayama
Nagasaki University
Piotr Matyba Institutionen för fysik UmU Ema Kazuhiro Sophia University
Jaqueline Berndt Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier SU Mieko Takahashi Osaka University
Tom Willhammar Institutionen för material- och miljökemi SU Tsuguyuki Saito University of Tokyo
Aristidis Moustakas Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi UU Kohei Miyazono University of Tokyo
Marcus Lundberg Institutionen för kemi – Ångström UU Takeshi Yanai
Institute for Molecular Science
Danilo Brozovic Institutionen för handel och företagande HiS Hiroaki Saito
Ritsumeikan Asia Pacific University
Thomas Lennerfors
Institutionen för teknikvetenskaper
UU
Bregham Dalgliesh
University of Tokyo