STINT har länge värdesatt arbetet med omvärldsanalys för att identifiera och bedöma internationella trender inom högre utbildning och forskning. Som ett led i arbetet att stödja svenska lärosätens konkurrenskraft och internationalisering så har STINT nu sammanställt en serie landrapporter med fokus på högre utbildning och forskning.

Som en pilotserie lanseras de första rapporterna för tre länder: Brasilien, Japan och Sydafrika. Dessa landrapporter syftar till att ge en nationell översikt genom användandet av aktuella och tillförlitliga data. Rapporterna ger en insikt i varje lands kunskapssystem samt dess ekonomiska och demografiska kontext.

Syftet är att beslutsfattare och yrkesverksamma inom kunskapssystemet ska nyttja dessa rapporter i utvecklingen av internationella strategiska samarbeten på olika nivåer.

Som ett fortsatt steg i STINTs arbete med omvärldsanalys är era kommentarer värdefulla. Om ni har frågor, feedback eller önskar tryckta exemplar av rapporterna får ni gärna kontakta programchef Hans Pohl.

 

Landrapporterna som pdf

Brasilien

Japan

Sydafrika