STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2009

Nyheter 2009

Stipendier för kortare utlandsvistelser och gästforskarbesök

Under perioden 2000-2006 beviljades totalt 502 stipendier av 1009 ansökningar. En sammanställning av enkät har gjorts av STINT.Program till konferensen om Centralasien, Turkiet och Kaukasus

Den 6 november 2009 arrangerade STINT konferensen "Creating a knowledge platform on Central Asia, Turkey and the Caucasus". Programmet kan du ladda ned här.

 Två förnyare får priset Pro Lingua

För tredje året i rad delar Riksbankens Jubileumsfond och STINT  ut översättningspriset Pro Lingua. Prisutdelningen hölls på Bokmässan torsdagen den 24 september 2009 och leddes av språkvetaren, professor Lars-Gunnar Andersson.

 Konferens om Centralasien, Turkiet och Kaukasus

STINT inbjuder till konferensen ”Creating a knowledge platform on Central Asia, Turkey and the Caucasus” fredagen den 6 november 2009
 Nätverksbidrag beviljade

STINT har i augusti beslutat om tre nätverksbidrag för att stimulera svenska forskare inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området att utveckla sina internationella kontakter.Utlysning av Institutional Grants for Younger Researchers

STINT välkomnar nu ansökningar till programmet Institutional Grants for Younger Reserachers. Sista ansökningsdatum är den 16 oktober 2009.Sweden-Korea Research Cooperation Programme 2009

STINT och KOSEF (the Korea Science and Engineering Foundation) startade 2008 ett gemensamt program för att utöka det vetenskapliga samarbetet mellan Sverige och Sydkorea. Organisationerna vill göra det möjligt för svensk och koreansk högre utbildning och forskning att vidga sina internationella kontaktnät och etablera nya samarbetsmönster.

I juni 2009 beslutade STINT och KOSEF gemensamt att stödja samarbeten mellan följande forskare under en tvåårsperiod. STINT finansierar den svenska partens deltagande under 2009/10-2010/11.IGYR utlyses i augusti

Årets omgång av Institutional Grants for Younger Researchers kommer att utlysas i slutet av augusti 2009. Sista ansökningsdag är fredagen den 16 oktober.Beviljade Kulturvetarstipendier 2009

Vid sammanträde den 23 april fattade STINTs styrelse beslut om Kulturvetarstipendier för forskarstuderandes utlandsvistelse avseende läsåret 2009/2010.Ny VD för STINT

Andreas Göthenberg blir ny VD för STINT från och med den 1 september 2009.Beviljade bidrag inom Institutional Grants Programme

STINT:s styrelse beslutade vid sammanträde den 23 april 2009 att bevilja åtta bidrag inom Institutional Grants Programme, till en total kostnad av 7 miljoner kronor, med start det akademiska året 2009/10.Beviljade bidrag inom Institutional Grants for Younger Researchers

STINT:s styrelse beslutade vid sammanträde den 5 februari 2009 att bevilja tolv bidrag inom programmet Institutional Grants for Younger Researchers till en total kostnad av 12,6 miljoner kronor för nya samarbeten med start 1 april i år.Beviljade resestipendier inom SSAAPS 2009

Ledningsgruppen för SSAAPS beslutade den 12 februari 2009 att bevilja nio resestipendier till en total kostnad av 410 000 kr.Beviljade stipendier inom Excellence in Teaching

Sommaren 2008 inbjöd Stiftelsen universitet och högskolor att nominera kandidater till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Ansökningar inkom från 19 lärosäten.Ny ledamot i STINT:s styrelse

Regeringen har utsett professorn Mikael Sjödahl till ledamot i styrelsen för Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning till och med den 31 december 2009. 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.