STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2005

Nyheter 2005

Utbyte med Tyskland

Stiftelsen har beslutat att bevilja nya bidrag och fortsättningsbidrag för personutbyte med Tyskland.Samarbete med Korea

Den 9 december undertecknades ett "Memorandum of Understanding" mellan Stiftelsen och The Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF).Ny miljöprofessor utsedd

Till tionde innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap har styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond utsett professor Keith J Beven. Professuren finansieras gemensamt av STINT och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA).

 Nya projektbidrag beviljade inom IG-programmet för 2006-2007

STINT beslutade den 16 november 2005 om 15, 6 milj. kronor för samarbeten mellan svenska och utländska forskargrupper i ett dussintal länder.Miljöprofessor till Kristianstad

Styrelsen för Konung Carl XVI Gustafs 50-års fond har som tidigare meddelats beslutat att utse professor Lesley Margaret Head, University of Wollongong, Australien till den nionde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap.Bilaga om forskningens betydelse

I början av oktober var Stiftelsen STINT en av de organisationer som medverkade i en bilaga från Riksbankens Jubileumsfond.Lärarutbyte

Universitet och högskolor inbjuds att nominera duktiga lärare till stipendium för lärarutbyte.PPP - Samarbete med Tyskland

STINT startade hösten 2003 ett program för utökat vetenskapligt samarbete mellan Sverige och Tyskland i samarbete med DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst.Beviljade kulturvetarstipendier

Vid sammanträde den 5 april fattade STINTs styrelse beslut om de kulturvetarstipendier för forskarstuderandes utlandsvistelse som utlystes under hösten 2004.En termin vid ett amerikanskt Liberal Arts college

Stiftelsen utlyste hösten 2004 stipendier inom ramen för STINT Programme for Excellence in Teaching för vistelser vid amerikanska Liberal Arts colleges under hösten 2005.Studier och forskning i Japan

För dig som är intresserad av Japan.
Ladda ner senaste versionen av en sammanställning av finansieringskällor.Ny information om Institutional Grants Programme klar

Ny information är nu klar om STINT Institutional Grants Programme och de krav och kriterier som kommer att gälla för programmet från och med 2005.Utbyte med Tyskland

Stiftelsen har i december 2004 beviljat stipendier till 15 vetenskapliga samarbetsprojekt mellan Sverige och Tyskland. Beslutet är fattat i samråd med DAAD. 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.