STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2005

Nyheter 2005

Utbyte med Tyskland

Stiftelsen har beslutat att bevilja nya bidrag och fortsättningsbidrag för personutbyte med Tyskland.Samarbete med Korea

Den 9 december undertecknades ett "Memorandum of Understanding" mellan Stiftelsen och The Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF).Ny miljöprofessor utsedd

Till tionde innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap har styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond utsett professor Keith J Beven. Professuren finansieras gemensamt av STINT och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA).

 Nya projektbidrag beviljade inom IG-programmet för 2006-2007

STINT beslutade den 16 november 2005 om 15, 6 milj. kronor för samarbeten mellan svenska och utländska forskargrupper i ett dussintal länder.Miljöprofessor till Kristianstad

Styrelsen för Konung Carl XVI Gustafs 50-års fond har som tidigare meddelats beslutat att utse professor Lesley Margaret Head, University of Wollongong, Australien till den nionde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap.Bilaga om forskningens betydelse

I början av oktober var Stiftelsen STINT en av de organisationer som medverkade i en bilaga från Riksbankens Jubileumsfond.Lärarutbyte

Universitet och högskolor inbjuds att nominera duktiga lärare till stipendium för lärarutbyte.PPP - Samarbete med Tyskland

STINT startade hösten 2003 ett program för utökat vetenskapligt samarbete mellan Sverige och Tyskland i samarbete med DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst.Beviljade kulturvetarstipendier

Vid sammanträde den 5 april fattade STINTs styrelse beslut om de kulturvetarstipendier för forskarstuderandes utlandsvistelse som utlystes under hösten 2004.En termin vid ett amerikanskt Liberal Arts college

Stiftelsen utlyste hösten 2004 stipendier inom ramen för STINT Programme for Excellence in Teaching för vistelser vid amerikanska Liberal Arts colleges under hösten 2005.Studier och forskning i Japan

För dig som är intresserad av Japan.
Ladda ner senaste versionen av en sammanställning av finansieringskällor.Ny information om Institutional Grants Programme klar

Ny information är nu klar om STINT Institutional Grants Programme och de krav och kriterier som kommer att gälla för programmet från och med 2005.Utbyte med Tyskland

Stiftelsen har i december 2004 beviljat stipendier till 15 vetenskapliga samarbetsprojekt mellan Sverige och Tyskland. Beslutet är fattat i samråd med DAAD. 
 
I fokus
Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svensk akademi

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016. 


STINT Internationalisation Index 2016

STINT har undersökt hur internationella 28 svenska universitet och högskolor är. Med detta internationaliseringsindex erbjuder STINT för första gången en möjlighet att på ett relativt heltäckande sätt kunna mäta hur internationellt ett lärosäte är.


Japan Sweden University Presidents' Summit

Den 3 oktober möttes svenska och japanska rektorer för Japan Sweden University Presidents' Summit på svenska ambassaden i Tokyo. Närmare samarbeten mellan svenska och japanska universitet diskuterades.