STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2005

Nyheter 2005

Utbyte med Tyskland

Stiftelsen har beslutat att bevilja nya bidrag och fortsättningsbidrag för personutbyte med Tyskland.Samarbete med Korea

Den 9 december undertecknades ett "Memorandum of Understanding" mellan Stiftelsen och The Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF).Ny miljöprofessor utsedd

Till tionde innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap har styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond utsett professor Keith J Beven. Professuren finansieras gemensamt av STINT och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA).

 Nya projektbidrag beviljade inom IG-programmet för 2006-2007

STINT beslutade den 16 november 2005 om 15, 6 milj. kronor för samarbeten mellan svenska och utländska forskargrupper i ett dussintal länder.Miljöprofessor till Kristianstad

Styrelsen för Konung Carl XVI Gustafs 50-års fond har som tidigare meddelats beslutat att utse professor Lesley Margaret Head, University of Wollongong, Australien till den nionde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap.Bilaga om forskningens betydelse

I början av oktober var Stiftelsen STINT en av de organisationer som medverkade i en bilaga från Riksbankens Jubileumsfond.Lärarutbyte

Universitet och högskolor inbjuds att nominera duktiga lärare till stipendium för lärarutbyte.PPP - Samarbete med Tyskland

STINT startade hösten 2003 ett program för utökat vetenskapligt samarbete mellan Sverige och Tyskland i samarbete med DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst.Beviljade kulturvetarstipendier

Vid sammanträde den 5 april fattade STINTs styrelse beslut om de kulturvetarstipendier för forskarstuderandes utlandsvistelse som utlystes under hösten 2004.En termin vid ett amerikanskt Liberal Arts college

Stiftelsen utlyste hösten 2004 stipendier inom ramen för STINT Programme for Excellence in Teaching för vistelser vid amerikanska Liberal Arts colleges under hösten 2005.Studier och forskning i Japan

För dig som är intresserad av Japan.
Ladda ner senaste versionen av en sammanställning av finansieringskällor.Ny information om Institutional Grants Programme klar

Ny information är nu klar om STINT Institutional Grants Programme och de krav och kriterier som kommer att gälla för programmet från och med 2005.Utbyte med Tyskland

Stiftelsen har i december 2004 beviljat stipendier till 15 vetenskapliga samarbetsprojekt mellan Sverige och Tyskland. Beslutet är fattat i samråd med DAAD. 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.