STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2005

Nyheter 2005

Utbyte med Tyskland

Stiftelsen har beslutat att bevilja nya bidrag och fortsättningsbidrag för personutbyte med Tyskland.Samarbete med Korea

Den 9 december undertecknades ett "Memorandum of Understanding" mellan Stiftelsen och The Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF).Ny miljöprofessor utsedd

Till tionde innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap har styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond utsett professor Keith J Beven. Professuren finansieras gemensamt av STINT och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA).

 Nya projektbidrag beviljade inom IG-programmet för 2006-2007

STINT beslutade den 16 november 2005 om 15, 6 milj. kronor för samarbeten mellan svenska och utländska forskargrupper i ett dussintal länder.Miljöprofessor till Kristianstad

Styrelsen för Konung Carl XVI Gustafs 50-års fond har som tidigare meddelats beslutat att utse professor Lesley Margaret Head, University of Wollongong, Australien till den nionde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap.Bilaga om forskningens betydelse

I början av oktober var Stiftelsen STINT en av de organisationer som medverkade i en bilaga från Riksbankens Jubileumsfond.Lärarutbyte

Universitet och högskolor inbjuds att nominera duktiga lärare till stipendium för lärarutbyte.PPP - Samarbete med Tyskland

STINT startade hösten 2003 ett program för utökat vetenskapligt samarbete mellan Sverige och Tyskland i samarbete med DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst.Beviljade kulturvetarstipendier

Vid sammanträde den 5 april fattade STINTs styrelse beslut om de kulturvetarstipendier för forskarstuderandes utlandsvistelse som utlystes under hösten 2004.En termin vid ett amerikanskt Liberal Arts college

Stiftelsen utlyste hösten 2004 stipendier inom ramen för STINT Programme for Excellence in Teaching för vistelser vid amerikanska Liberal Arts colleges under hösten 2005.Studier och forskning i Japan

För dig som är intresserad av Japan.
Ladda ner senaste versionen av en sammanställning av finansieringskällor.Ny information om Institutional Grants Programme klar

Ny information är nu klar om STINT Institutional Grants Programme och de krav och kriterier som kommer att gälla för programmet från och med 2005.Utbyte med Tyskland

Stiftelsen har i december 2004 beviljat stipendier till 15 vetenskapliga samarbetsprojekt mellan Sverige och Tyskland. Beslutet är fattat i samråd med DAAD. 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).