JSPS Summer Program

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, kan genom ett samarbete med Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) erbjuda stipendier för forskningsvistelser i Japan. JSPS Summer Program är öppen för forskning inom humaniora, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

JSPS Summer Program 2023 vänder sig till masterstudenter, doktorander och nyblivna doktorer för att under två sommarmånader få en möjlighet att bekanta sig med Japan och japansk forskning. Stipendiater väljs med utgångspunkt i deras möjliga bidrag till ett förbättrat forskningssamarbete mellan Japan och Sverige.

Mer information om JSPS-programmet (på engelska)

Lista över valbara institutioner

Ansökan ska göras via denna ansökningsblankett som sedan ska skickas per e-post till STINT jsps.sp@stint.se senast den 26 januari 2023. 

Ange i mailet om du samtidigt söker stipendium inom Capstone Awards Programme.

Kontakt vid frågor adresseras till:
Agneta Granlund
Telefon: 08-671 19 92

Vänligen ange ”JSPS Summer Program 2023” i ämnesraden när du skickar in din ansökan.