Utlysningen är stängd

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

OBS! Ansökningstiden för detta program har passerat. Besked om eventuell ny utlysning ges i slutet av 2019. Nedan hittar du information från förra omgången.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

JSPS Summer Program

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) kan genom ett samarbete med Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) erbjuda stipendier för forskningsvistelser i Japan. JSPS Summer Program är öppen för forskning inom alla vetenskapliga discipliner.

JSPS Summer Program 2019 vänder sig till masterstudenter, doktorander och nyblivna doktorer för att under två sommarmånader få en möjlighet att bekanta sig med Japan och japansk forskning. Stipendiater väljs med utgångspunkt i deras möjliga bidrag till ett förbättrat forskningssamarbete mellan Japan och Sverige.

Närmare information om JSPS- programmet (på engelska)

Lista över valbara institutioner

 

Ansökan ska göras via denna ansökningsblankett som sedan ska skickas per e-post till STINT senast den 7 februari 2019.

Ange i mailet om du också söker stipendium inom Capstone Awards Programme.

Ansökan och eventuella frågor adresseras till:

Agneta Granlund
08-671 19 92