Vd har ordet maj 2020

Den pågående krisen kring covid-19 har fått långtgående konsekvenser för människan och världen. I dess spår finns det, förutom stora ekonomiska konsekvenser, risk för en ökad isolationism och försvagning av demokratin. Dessa tider visar samtidigt vikten av att förstå...