Den 20 februari 2023 anordnade STINT en session på Association of International Education Administrators (AIEA) årliga konferens i Washington, DC. Sessionen hade som tema “Risk Analyses for New Academic Partnerships in an Increasingly Complex World.”

STINTs verkställande direktör Andreas Göthenberg inledde med att beskriva internationalisering i en alltmer komplex värld. Presentationer följdes sedan av Tommy Shih, senior rådgivare för ansvarsfull internationalisering, STINT, som redogjorde för STINTs arbete kring ansvarsfull internationalisering. Stefan Östlund, vicerektor, KTH, berättade om behovet av riskanalys. Erik Forsberg, representant APAC, STINT, gav exempel på hur en riskanalys utförs och William I Brustein, tf. direktör, Global Studies Center, University of Pittsburgh gjorde ett anförande på temat ”Riskanalys – för mycket eller för lite?”

 Det var ett stort intresse för STINTs session i Washington, med 80 deltagare och en aktiv diskussion avslutade sessionen. Det aktiva deltagandet från publiken visar på vikten och aktualiteten av ansvarsfull internationalisering. Bland annat diskuterades vad den akademiska sektorn själv kunde göra i det nu hyper-politiserade globala landskapet.

 STINT har under veckan även uppföljande möten om ansvarsfull internationalisering med National Science Foundation (NSF), Massachusetts Institute of Technology (MIT) samt Harvard University.