STINT tillsammans med amerikanska National Science Foundation (NSF) arrangerar en workshop om ansvarsfull internationalisering.

Workshopen fokuserar på hur forskningsfinansiärer kan stödja forskare att utveckla ansvarsfulla praktiker i internationella samarbeten. Nordiska och amerikanska forskningsråd är inbjudna att delta i workshopen.

 

Datum: 18–19 oktober 2022

Plats: Stockholm

Särskild inbjudan krävs för deltagande.

I STINTs personuppgiftspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.