Världen förändras för närvarande mycket snabbt och blir alltmer polariserad, komplex och osäker. Dessa förändringar kommer att påverka lärosäten på många sätt och internationaliseringen i synnerhet. För att förstå trender, relaterade utmaningar, men också möjligheter, har STINT under 2020 beslutat att inrätta ett International expertråd bestående av både svenska och internationella experter inom högre utbildning och forskning.

Expertrådets roll är att ge rekommendationer i aktuella frågor, samt diskutera framtida utvecklingar av relevans för STINTs uppdrag. Dessa rekommendationer omfattar utvecklingen inom högre utbildning och forskning, men även relevanta icke-akademiska aspekter som kommer att påverka universitetsvärlden i stort.

Expertrådet har fått i uppdrag av STINTs styrelse att sammanställa en framsynsstudie om den akademiska internationaliseringens roll under det kommande decenniet, Foresight 2030.

Foresight 2030 strävar efter att ge:
– ledare och beslutsfattare i det svenska kunskapssystemet en överblick av nuvarande och framtida trender som kan påverka den internationella konkurrenskraften för svensk högre utbildning och forskning
– vägledning om hur svenska lärosäten kan positionera sig internationellt
– rekommendationer om hur STINT kan stärka sin roll under det kommande decenniet.

Foresight 2030 kommer att lanseras och presenteras av STINTs expertråd den 26 september.

STINTs expertråd består av:
Agneta Bladh, fd. ordförande, Vetenskapsrådet
Bertil Andersson, fd. rektor, Nanyang Technological University, Singapore
Jason E. Lane, dekan, College of Education, Health, and Society, Miami University in Oxford, Ohio, USA
Nelson Torto, fd. VD, African Academy of Sciences, Botswana
William Brustein, tf. direktör, Global Studies Center, University of Pittsburgh, USA

Program:

13.00 Registrering och fika
13.30 Inledning av Andreas Göthenberg, VD, STINT
  Presentation av Foresight 2030, Agneta Bladh
  Regionala kommentarer från ledamöterna i expertrådet
Diskussion och frågor
  Avslutande kommentar av Annika Rembe, ordförande, STINT
15.30 Mingel  

 

Plats: World Trade Center, Stockholm

Datum: Måndag 26 september 2022, kl. 13.30 – 15.30

Seminariet kommer att hållas på engelska.

RegistreringVänligen registrera dig senast 21 september 2022, via denna länk.

Kontakt: stint.forum@stint.se

STINTs personuppgiftspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.