En ny studie om Science Diplomacy presenteras. Den ger en överblick om det senaste inom vetenskapsdiplomati och reflekterar över relevanta aktörer och satsningar i Sverige, samt skissar en väg framåt för en strategisk inriktning för Science Diplomacy i Sverige.

Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor, s.k. internationaliseringsutredningen, påtalade betydelsen av vetenskapsdiplomati eller Science Diplomacy. Under de senaste åren har dessutom ökande geopolitiska spänningar, ökande snittytor mellan teknologisk utveckling, ekonomi, politik och säkerhets- och utrikespolitiska intressen samt den pandemibetingade minskningen av internationell mobilitet (av bl.a. forskare och studenter) satt vetenskapsdiplomati ännu mer i fokus. I detta läge har STINT sett ett behov av att definiera och studera Science Diplomacy i en svensk kontext. STINT har därför uppdragit två internationellt ledande forskare inom ämnet, Stefan Kuhlmann och Ewert Aukes vid University of Twente, att ta fram en rapport som belyser följande aspekter:

  • definition och utveckling av Science Diplomacy i en svensk kontext
  • strategiska dimensioner och mål
  • pågående initiativ och utvecklingsmöjligheter

Studien följs av en paneldiskussion med företrädare för internationaliseringsutredningen, utbildningsdepartementet, utrikesdepartementet, universitet och näringsliv.

Program

08.00: Registrering

09.00: Inledning
Andreas Göthenberg, VD, STINT

Redovisning av studien
Stefan Kuhlmann, professor, och Ewert Aukes, assistant professor, University of Twente

Panelsamtal
Sylvia Schwaag Serger, ordförande, STINT (moderator)
Agneta Bladh, internationaliseringsutredare
Beate Eellend, departementssekreterare, Utbildningsdepartementet
Hans-Christian Hagman, analyschef, Utrikesdepartementet
Stefan Kuhlmann, professor, University of Twente
Magnus Schöldtz, senior rådgivare, Wallenberg Foundations AB
Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet

Q&A

11.00: Fika-mingel

 

 

Prof. Stefan Kuhlmann is Full Professor of Science, Technology and Society and chair of the Department of Science, Technology, and Policy Studies (STəPS) at the University of Twente (NL). He is Academic Director of WTMC, the Dutch Graduate Research School of Science, Technology, and Modern Culture. Until 2006 he held leading positions at the Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, Germany, and was Professor of Innovation Policy at the University of Utrecht. He studies research and technological innovation as social and political processes, focusing on governance, and publishes widely in the field of research and innovation policy studies. Currently he is a partner in the EU-funded research project “S4D4C – Using Science for/in Diplomacy for Addressing Global Challenges”.

Dr Ewert Aukes is Assistant Professor in the field of energy transition at the Department of Governance and Technology for Sustainability (CSTM) at the University of Twente (NL). His tasks comprise research and teaching. After having obtained his PhD in 2017 with a dissertation on framing in Dutch coastal policy innovation, he has worked on two EU H2020 projects in the fields of forestry ecosystem services, governance innovations and science diplomacy. He has published in scientific as well as professional journals relating to environmental sciences, policy analysis and social science methods, and authored reports for the Dutch public works agency concerning innovations in Dutch water management. In his previous position as postdoctoral research at the Department of Science, Technology, and Policy Studies (STəPS) at the same university, he participated in the EU-funded research project “S4D4C – Using Science for/in Diplomacy for Addressing Global Challenges”.

 

Plats: World Trade Center, rum New York, Klarabergsviadukten 70, Stockholm, samt online via Zoom

Datum: 15 februari 2022, kl. 09:00 – 11:00

Registrering: Vänligen registrera dig senast 1 februari, 2022. Seminariet kommer att hållas på engelska.