STINT har den 25 oktober 2021 beslutat att investera sammanlagt 548 300 SEK i följande 4 projekt inom programmet Initiation Grants:

 

Sökande     Samarbetspart
Namn Institution Lärosäte Lärosäte
Magnus Lembke Romanska & klassiska Stockholms universitet Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador
Robert Lowe Tillämpad IT Göteborgs universitet Koc University, Turkiet
Yezhe Lyu Maskinteknologi Lunds tekniska högskola Keio University, Japan
Rano Zakirova Engstrand Specialpedagogiska Stockholms universitet University of Maryland at College Park, USA

Läs mer om programmet Initiation Grants.