STINT följer utvecklingen av COVID-19. Allt eftersom läget förändras kan det krävas att vår verksamhet anpassas på olika sätt, vilket kommer att annonseras löpande på denna sida.

 

Förlängningar av projekt

STINT får många frågor om förlängningar av projekt p g a COVID-19. Exceptionella händelser av detta slag utgör godtagbar grund för förlängning av dispositionstiden. I dagsläget är det svårt att bedöma när internationell mobilitet är praktiskt genomförbar med olika länder. Därför rekommenderar vi att projektledare väntar med att anhålla om förlängning tills ca en månad kvarstår av kontraktstiden.

Kontakta respektive programansvarig vid STINT för mer information om hur du anhåller om förlängning.

 

Försenade projektstarter

STINT kommer att tillåta nyligen beviljade projekt startar internationella utbytesaktiviteter senare än vad som angavs i utlysningar. Detta kommer att kommuniceras i samband med utskick av kontrakt. Utnyttja möjligheten att planera för kommande verksamhet på distans, så att ditt projekt är redo att starta när resesituationen förbättras.

 

Förändringar avseende utlysningar

STINT har i dagsläget inte fattat något beslut om förändrade utlysningar. Eventuella ändringar kommer att publiceras här på stint.se, både på nyhetsplats och på programsidor.