Den 10 juni arrangerade STINT tillsammans med National Science Foundation of China (NSFC) en  “China-Nordic Workshop on Research Funding Policy” online. Temat för mötet var globala forskningsnormer och internationella forskningssamarbeten. Workshopen var en uppföljning av ”China-Nordic Policy Symposium on Research Funding” som anordnades i Peking 2019. 

Representanter från STINT, NSFC, Vetenskapsrådet, Norges forskningsråd, Academy of Finland, Vinnova, Danmarks Frie Forskningsfond och Novo Nordisk Fonden deltog. Under workshopen gav representanter från varje land statusuppdateringar om vad som hänt på policynivå sedan symposiet 2019. Därefter gav Tommy Shih, Policyanalytiker, STINT, och Fan Yingjie, biträdande generaldirektör, NSFC, presentationer om globala forskningsnormer, som följdes av presentationer av Thomas Hansteen, avdelningsdirektör för global utveckling och internationella relationer, Norges forskningsråd, och Wencong Li, biträdande direktör, NSFC, om forskningssamarbeten och globala målen för hållbar utveckling (SDGs). Workshopen avslutades med en diskussion kring dessa två teman och om hur forskningsfinansiärer kan medverka till ett öppet vetenskapligt samarbetsklimat under ansvarsfulla förhållanden. Erik Forsberg, STINTs representant i Kina/APAC, modererade workshopen.

Slutligen beslutades det gemensamt att finansiärerna ska fortsätta samarbeta och forma arbetsgrupper för att vidareutveckla gemensamma ramar för riktlinjer kring ansvarsfulla internationella forskningssamarbeten, policy för forskningsfinansiering av sådana, etc. Detta arbete kommer att koordineras av STINT och fokusera på globala forskningsnormer och samarbeten generellt. En vidare diskussion planeras under ett nästa policysymposium som kommer hållas i Stockholm vid ett senare tillfälle.