STINTs styrelse har beslutat att investera 6 000 000 kronor i följande två projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation 2021:

  1. “SASUF 2030” med huvudsökande Uppsala universitet som beviljas 4 000 000 kronor.
  2. “Sweden-East Africa University Network – knowledge development for sustainable development (SWEAFUN)” med huvudsökande Chalmers tekniska högskola som beviljas 2 000 000 kronor.

Totalt bedömdes fem ansökningar i omgången år 2021.