Storbritannien skrev den 24 december 2020 avtal med EU som associerad medlem av Horizon Europe. Detta innebär i praktiken att Storbritannien fortsatt finansierar ramprogrammet och att brittiska lärosäten och forskare kan ansöka om medel och delta som tidigare.

Med Storbritanniens fortsatta medverkan i Horizon Europe faller landet utanför STINTs fokus för programverksamheten. Ansökningar med brittiska lärosäten som huvudpartners är därför formellt ogiltiga tills vidare.