STINT investerar 9,3 mkr i tjugo projekt mellan svenska och utländska universitet inom programmet Mobility Grants for Internationalisation. Utländska forskargrupper ska finansiera sitt deltagande på motsvarande nivå.

Efter sakkunniggranskning, bedömningsmöten samt beslutsmöte har följande projekt valts ut för finansiering:

Namn Institution Univ. Namn Universitet Land/Region Projekttitel
Edwin
Jager
Fysik, kemi och biologi LiU Hiroshi Kamioka Okayama University Japan Development of bio-functional electroactive polymers for bone mechanotransduction and tissue engineering
Lina
Bergman
Kliniska vetenskaper GU Catherine Cluver Stellenbosch University Sydafrika PROVE – Preeclampsia obstetric adverse events
Dmytro
Orlov
Maskinteknologi LU Nobuhiro Tsuji Kyoto University Japan Studying deformation and fracture in heterogeneous 3D-architectured material microstructures
Mikael
Akke
Kemi LU Hiroshi Tokumitsu Okayama University Japan Characterizing the structural-dynamical interactome of calmodulin-dependent calcium signalling in human health and disease
Aleksandr
Matic
Fysik CTH Jang-Yeon Hwang Chonnam National University Sydkorea Advanced materials for rechargeable potassium-sulphur batteries
Anna-Karin Wikström Kvinnors och barns hälsa UU Carlos Alonso Escudero Orozco Universidad del
Bío-Bío
Chile Saving maternal brains
Vadim
Kessler
Molekylära vetenskaper SLU Insung Choi KIST Sydkorea Encapsulation of biological materials for application in agriculture and biomedicine
Jonas
Mindemark
Kemi UU Yasuhide Inokuma Hokkaido University Japan WInter+SPE – Weakly interacting host materials for cation-conducting solid polymer electrolytes
Anja
Meissner
Experimentell medicinsk vetenskap LU Jörg Hermann Fritz McGill University Kanada Switching the gatekeeper in S1P homeostasis: the role of CFTR in chronic heart and lung disease
Sotaro
Shibayama
Företagsekonomi LU Masaru Yarime University of Tokyo Japan Research & education platform for inter-generational knowledge transfer in science
David
Conradsson
Neurobiologi, vårdvetenskap & samhälle KI Joseph Conran University of Western Cape Sydafrika Health systems for stroke and spinal cord injury in Sweden and South Africa – a public health perspective on research and education
Jonathan Armand Charles Roques Biologi och miljövetenskap GU Tomonori Kindiachi Hiroshima University Japan Mariculture technical innovations in Sweden
Victoria Menendez-Benito Biovetenskaper och näringslära KI Charles Boone University of Toronto Kanada Mapping the inheritance of the yeast proteome to discover mechanisms of ageing and rejuvenation
Ching-Lien
Hsiao
Fysik, kemi och biologi LiU Ray-Hua Horng National Chiao-Tung University Taiwan Chiroptic nanodevices using multicomponent nitride semiconductor nanostructures and hybrids
Per
Nilsson
Neurobiologi, vårdvetenskap & samhälle KI Taisuke Tomita University of Tokyo Japan Regulation of microglial phagocytotic activity by photooxyganation in Alzheimer disease
Sergiu-Bogdan Catrina Molekylär medicin och kirurgi KI Norio Suzuki Tohoku University Japan Impact of the cellular adaptation systems to oxidative stress and hypoxia on diabetic nephropathy
Niclas
Jansson
PDC Parallelldatorcentrum KTH Makoto Tsubokura RIKEN Japan Interdisciplinary challenges towards exascale fluid dynamics
Eva
Olsson
Fysik CTH Naoya Shibata University of Tokyo Japan Chalmers – University of Tokyo partnership program on advanced microscopy and spectroscopy of materials and devices for energy and quantum technology
Barry
Brown
Data- och systemvetenskap SU Hideaki Kuzuoka University of Tokyo Japan Gaze aware speech agents at home: Opportunities for supporting aging in place using gaze in speech agent systems
Kenneth
Nelson
Instiutet för social forskning SU Jae-Jin Yang Yonsei University Sydkorea Can Sweden be a model of the welfare state development in Korea?


Läs mer om programmet Mobility Grants for Internationalisation.