I och med att svenska lärosäten idag arbetar med en större portfölj av samarbeten i ett större antal länder har STINT tillsammans med Lunds universitet, KI och KTH tagit fram ett dokument om ansvarsfull internationalisering. Arbetet har skett mot bakgrund av en allt mer intensiv diskussion kring strategier, värderingar och etiska överväganden i internationellt samarbete i förhållande till lärosäten i andra länder.

Dokumentet  är avsett att kunna hjälpa universitetsledningar, prefekter, forskningsledare och forskare att strukturera diskussionen kring hur lärosätet, institutionen eller forskargruppen på ett ansvarsfullt sätt ska förhålla sig till internationellt samarbete.

För mer information, vänligen kontakta:

Tommy Shih
Policyrådgivare
tommy.shih@stint.se
08-20 28 40