STINTs styrelse har beslutat att investera 3 093 000 kronor i följande två projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation 2019:

1. “Joint courses for Sustainable Societies in Chile and Sweden” med huvudsökande Lunds universitet och Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola samt Uppsala universitet som medsökande, som beviljas 1 093 000 kronor.

2. “Comprehensive internationalization through digitalization, innovation and global-regional coproduction” med huvudsökande Mälardalens högskola som beviljas 2 000 000 kronor.

Totalt bedömdes tre ansökningar i omgången år 2019.

Läs mer om programmet Strategic Grants for Internationalisation.