Ett av STINT äldsta och mest populära program har nu utvärderats för andra gången. Initiation Grants handlar om att underlätta uppkomsten av nya akademiska samarbeten med länder utanför EU/EFTA. Sedan 2011 har 259 projekt beviljats medel och programmet fortsätter alltjämt.

Utvärderingen gjordes av SWECO under våren 2019 och den visar att programmet fungerar bra, exempelvis fortsätter och ibland även expanderar många samarbeten efter perioden med medel från STINT. Bland rekommendationerna nämns exempelvis att STINT bör överväga mer insatser för att få in ansökningar avseende utbildningsorienterade samarbeten.

Fler utvärderingar »